παράνοια

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΟΛΟΔΑΧΤΥΛΟ

μετάφραση κειμένου στα Ελληνικά:

We say no to kolodachtylo but support arm to which it belongs