τρεις αυτοπροσωπογραφίες

IMG_8953

αυτοπροσωπογραφία σε ΡΕ#      –   ακρυλικό σε καμβά (25χ35)

 

 

 

IMG_8954

αυτοπροσωπογραφία σε βροχερή κλίμακα    –  ακρυλικό σε καμβά (25χ35)

 

IMG_8955

αυτοπροσωπογραφία με ψωλάρμενο   –  ακρυλικό σε καμβά (25χ35)