Δίας

δίας

 

πενάκι και χρωματιστά μολύβια σε χαρτί

Εικόνα