γάμος

Όσοι αγαπούν τις γάτες

παντρεύονται σκύλες