ψήφισε ότι θέλεις, αλλά…

YΓ. Όποιος πιστεύει πως η προσωπική του ευτυχία εξαρτάται από αποτελέσματα εκλογών

αύριο με τον κηδεμόνα του.