ρεπορτάζ απο την ώρα της γης

 

 

και καμιά ώρα μετά