εμείς οι δυο οι φίλοι (του ρεπορτάζ οι σκύλοι)

Ο Σωκράτης Ξετρυπίδης κι ο Θωμάς Καραμεσκίνης ήταν κολλητοί από το σχολείο.

Λίγο αλητάμπουρες – είναι αλήθεια – ήταν από μικροί. Ρουφιάνοι όμως ποτέ. Το’ καμε τώρα ο διάολος κι έγιναν και οι δύο δημοσιογράφοι. Και τα’ φερε έτσι η τύχη να δουλεύουν και οι δυο στην ίδια εφημερίδα. Ο Σωκράτης στο πολιτιστικό ρεπορτάζ κι ο Θωμάς στο πολιτικό. Ήταν πολύ καλοί, αν και συχνά τους κατηγορούσαν για ανορθόδοξες μεθόδους. Η βασική τους μέθοδος πάντως, ήταν ο κοριός. Είχαν κάνει διατριβή πάνω στο θέμα. Δεν τους έπιανε κανείς.

– Τι έγινε Θωμάκο; Βιαστικό σε βρίσκω σήμερα. Περισσότερα