Μουντάκης στο Badminton

Στις πληροφορίες της αφίσσας, να προσθέσω πως κατά τη διάρκεια της παράστασης σε ένα videο wall, θα προβάλλονται έργα μου που , ελπίζω, θα ταιριάζουν με τα τραγούδια.

Ιδού ένα παράδειγμα

εζευγαρώσαν τα πουλιά

                                                        

Θα είμαι εκεί και όσοι πιστοί (στον Μουντάκη) προσέλθετε