τα πολλά λόγια είναι φτώχεια

 

λίγα λόγια και καλά

.