σύντομη περικαιφαλαιώδη ελληνική ιστορία

Αν υποθέσουμε πως η ένδοξη Ελληνική ιστορία ξεκινάει με τη μυθολογία, τότε η πρώτη ένδοξη περικεφαλαία  της ράτσας μας είναι η λεοντή του Ηρακλέους. Μπαίνοντας στα ψιλοϊστορικά χρόνια, σίγουρα στεκόμαστε έκπληκτοι στην περικεφαλαία του Αχιλλεύς.

Είμαστε πλέον για τα καλά στους ιστορικοί χρόνοι και κάνουμε στάση θαυμασμού και δέους στην περικεφαλαία του Περικλέους. Κι ένας μεγάλος κύκλος που ξεκίνησε με τη λεοντή του Ηρακλέους, κλείνει με την  περικεφαλαία του Μεγαλέξανδρου.

Κάπου εκεί, το πράγμα αρχίζει να χαλάει. Περισσότερα