ο ξύπνιος

το ποίημα  «ο ξύπνιος» είναι του Λευτέρη Κλίνη Σηκουάνα

ή Λευτέρης με τη μαντόλα

ο οποίος και το απαγγέλει.