σάββατο και κυριακή

Σφαγή αμνού εγίνηκε

Σαββάτο με σημέρι

κι ύστερα βγήκαν τα κρασά

γεμίσανε οι κούπες

 

Κι  όταν αργά ΄ποσώσαμε

και μπήκαμε στο σπίτι

το μόνο που μου φώναζε

ήταν η κοιμηθιά  μου.

 

Σήμερο πάλι μια τρυγιά

στου βαρελιού τον πάτο

γυρεύγει ρακοκάζανο

κι όφου΄ντα θα γεννούμε!