σκόρπιες ιδέες

oneirochaos.jpg..ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΙΔΕΕΣ

Έχω μια ιδέα
γι’ αυτό που λέμε «αδερφός»
κι έχω έναν αδερφό
που δεν έχει ιδέα
τι ιδέα έχω γι΄ αυτόν!

Είχα μια ιδέα
για συντρόφους στη ζωή
κι είχα συντρόφους
που είχαν μια ιδέα
γι ΄ αυτό που λέμε «αδερφός».